Tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse anvendes typisk under indlæggelse hos pt. der er i høj risiko for at få VTE under en indlæggelse. Der skelnes mellem mekanisk og farmakologisk tromboseprofylakse. Et eksempel på farmakologisk tromboseprofylakse kan være Fragmin 5.000 IE. Man overvejer selvfølgelig kun tromboseprofylakse hos pt. der ikke i forvejen får AK-behandling (fx. hvis de har AFLI).

For medicinske pt. kan man vurdere indikation for tromboseprofylakse under indlæggelse udfra nedenstående skema. Ved ImPACT-ILL score > 3 og IMPROVE-score<7 gives farmakologisk profylakse, fx. Fragmin 5.000 IE dgl. inden for første døgn og seponeres ved udskrivelse. Ved ImPACT-ILL-score>3 og IMPROVE-score>6 benyttes mekanisk tromboseprofylakse.

Lav VTE-risiko
(ImPACT-ILL 0-1)
Moderat VTE-risiko
(ImPACT-ILL 2-3)
Høj VTE-risiko
(ImPACT-ILL >3)
Lav blødningsrisiko
(IMPROVE-score <7)
IngenIngenLMWH
Høj blødningsrisiko
(IMPROVE-score >6)
IngenIngenMekanisk profylakse

For cancerpt. der får kemoterapi kan man vurdere udfra nedenstående skema. Ved Khorana score > 3 og IMPROVE-score<7 gives farmakologisk profylakse, fx. Fragmin 5.000 IE dgl. inden for første døgn og seponeres ved udskrivelse. Ved ImPACT-ILL-score>3 og IMPROVE-score>6 benyttes mekanisk tromboseprofylakse.

Lav VTE-risiko
(Khorana 0-1)
Moderat VTE-risiko
(Khorana 2-3)
Høj VTE-risiko
(Khorana >3)
Lav blødningsrisiko
(IMPROVE-score <7)
IngenIngenLMWH
Høj blødningsrisiko
(IMPROVE-score >6)
IngenIngenMekanisk profylakse

Sidst opdateret 21. juni 2023