START listen

Medmindre en ældre patients kliniske status er terminal og farmakoterapien derfor skal målrettes et mere palliativt fokus, skal de følgende behandlingsstrategier overvejes, såfremt de er undladt uden nogen valid klinisk begrundelse. Det antages at den ordinerende læge er opmærksom på de specifikke kontraindikationer til behandling med lægemidlerne før de anbefales til ældre patienter.

Afsnit A: Det kardiovaskulære system

 1. Vitamin-k-antagonister eller direkte trombinhæmmere eller faktor Xa hæmmere ved kronisk atrieflimmer.
 2. Acetylsalicylsyre (75 mg – 160 mg dagligt) ved kronisk atrieflimmer, hvor vitamin-k-antagonister eller direkte trombinhæmmere eller faktor Xa hæmmere er kontraindiceret.

  * Ifølge cardio.dk bør der I ovenstående tilfælde kombinationsbehandles med ASA 75 mg + clopidogrel 75 mg dagligt, da dette er mere effektivt end behandling med ASA alene. (Dette medfører dog øget blødningsrisiko)
 3. Trombocythæmmere (acetylsalicylsyre eller clopidogrel eller prasugrel eller ticagrelor) ved dokumenteret tidligere koronar, cerebral eller perifer vaskulær sygdom.
 4. Antihypertensiv behandling når det systoliske blodtryk vedvarende er > 160 mmHg og/eller det diastoliske blodtryk vedvarende er > 90 mmHg; eller systolisk blodtryk > 140 mmHg eller diastolisk blodtryk > 90 mmHg hos diabetikere.
 5. Statinbehandling ved dokumenteret tidligere koronar, cerebral eller perifer vaskulær sygdom, medmindre patientens status er terminal eller alder > 85 år.
 6. Angiotensin converting enzyme (ACE) hæmmere ved systolisk hjertesvigt og/eller dokumenteret koronararterie sygdom.

  * ifølge medicin.dk er ACE-hæmmer behandling ikke bredt indiceret ved koronararterie sygdom, kun venstresidig hjertesvigt eller hjertesvigt efter AMI
 7. Betablokker ved iskæmisk hjertesygdom.
 8. Passende betablokker (bisoprolol, nebivolol, metoprolol eller carvedilol) ved stabilt systolisk hjertesvigt.

Afsnit B: Respirationssystemet

 1. Regelmæssig inhaleret beta 2 agonist eller antikolinerge bronkodilator (f.eks. Ipratropium, tiotropium) ved mild til moderat astma eller KOL.
 2. Regelmæssig inhaleret kortikosteroid ved moderat til svær astma eller KOL, hvor FEV1 < 50% af forventet og gentagne exacerbationer nødvendiggør behandling med orale kortikosteroider.
 3. Hjemmeilt ved dokumenteret kronisk hypoxæmi (dvs pO2 < 8,0 kPa eller 60 mmHg eller SaO2 < 89%).

Afsnit C: Det centrale nervesystem & øjne

 1. L-DOPA eller en dopamin agonist ved idiopatisk parkinsons sygdom med funktionel forringelse og deraf resulterende handicap.
 2. Ikke-TCA antidepressive lægemidler ved tilstedeværelse af vedvarende større depressive symptomer.
 3. Acethylcholinesterase hæmmere (fx. Donepezil, rivastigmine, galantamine) ved mild-moderat alzheimers demens eller lewy body demens.
 4. Topikal prostaglandin eller betablokker ved primær åbentvinklet glaukom.
 5. Selektiv serotonin reuptake inhibitor (eller SNRI eller pregabalin hvis SSRI er kontraindiceret) ved vedvarende alvorlig angst der interfererer med den ældres uafhængighed
 6. Dopamin agonist (ropinirol eller pramipexol eller rotigotin) ved Restless Legs Syndrome, når jernmangel og alvorlige nyresvigt er udelukket.

Afsnit D: Det gastrointestinale system

 1. Protonpumpehæmmere ved svær Gastro-oesophagal reflux syndrom eller peptisk striktur der kræver dilatation.
 2. Fiber supplement (fx. klid, ispaghula) ved divertikulose og tendens til forstoppelse.

Afsnit E: Det muskuloskeletale system

 1. Disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) ved aktiv, invaliderende leddegigt.
 2. Bisphosphonater, D-vitamin og kalk hos patienter i langtidsbehandling med systemiske kortikosteroider.

  *Kun hvis der foreligger osteopeni, T-score < – 1,0.
 3. D-vitamin og kalktilskud hos patienter med kendt osteoporose og/eller tidligere lavenergifrakturer og/eller Bone Mineral Density (BMD) T-score < -2,5 flere steder.
 4. Antiresorptiv eller anabolsk behandling (fx. bisphosphonat, strontium ranelat, teriparatide, denosumab) hos patienter med dokumenteret osteoporose, hvor ingen farmakologisk eller klinisk kontraindikation findes (Bone Mineral Density T-score < -2,5 flere steder) og/eller tidligere lavenergi frakturer.
 5. D-vitamin tilskud hos ældre der er bundet til hjemmet eller har faldtendens eller har osteopeni (BMD T-score < -1 men > -2,5)
 6. Xanthine-oxidase hæmmere (fx. allopurinol, febuxostat) ved tilbagevendende episoder med urinsyregigt.
 7. Folinsyre tilskud hos patienter der tager methrotrexat.

Afsnit F: Det endokrine system

 1. ACE inhibitor eller angiotensinreceptorblokker (hvis ACE-hæmmere ikke tåles) ved diabetes med nyrepåvirkning dvs. urinstix med proteinuri eller mikroalbuminuri (>30 mg/24 timer) med eller uden serum-biomarkører tydende på nyrepåvirkning.

Afsnit G: Det urogenitale system

 1. Alfa-1 receptor blokker ved symptomatisk prostatisme, hvor prostatektomi ikke er vurderet nødvendig.
 2. 5-alfa reductase hæmmer ved symptomatisk prostatisme, hvor prostatektomi ikke er vurderet nødvendig.
 3. Topikal vaginal østrogen eller vaginal østrogenpessar ved symptomatisk atrofisk vaginitis.

Afsnit H: Analgetika

 1. Stærktvirkende opioider ved moderat-svær smerte, hvor paracetamol, NSAIDs eller svagtvirkende opioider ikke er passende til smertens sværhedsgrad eller har været ineffektive.
 2. Laxativa hos patienter som tager opioider regelmæssigt.

Afsnit I: Vacciner

 1. Årlig Influenzavaccination.
 2. Pneumokokvaccine mindst en gang efter 65 års alder ifølge nationale guidelines.

  * I Danmark foreligger der ingen generel anbefaling af pneumokokvaccination af personer over 65 år. Ældre over 64 år har dog forhøjet risiko for IPS (invasiv pneumokoksygdom). Evt. vaccination må bero på individuel vurdering sammenholdt med patientens øvrige risikofaktorer.

Sidst opdateret 1. juni 2023