Sondeernæring

Sondeernæring er en form for ernæringsterapi, hvor man påfører ernæring ved hjælp af en sonde. Enten supplerende eller fuld ernæring.

Se også:

Grundlæggende set anvendes tre former for sondeernæring:

  • Ved nasogastrisk sonde
  • Ved PEG sonde
  • Ved parenteral ernæring

Sonden kan være midlertidligt eller varig. Indikationen er utilstrækkelig indtag af ernæring.

Længerevarende sondeernæring hos kognitivt svækkede pt. (demente) giver ofte ikke mening [1], men ved kognitivt intakte kan det godt give mening. Midlertidlig sondeernæring grundet reversibel tilstand kan ofte godt give mening.

Ved opstart af sondeernæring skal man være opmærksom på at forebygge reernæringssyndrom.

Nasogastrisk sonde

Ved nasogastrisk sonde indføres en sonde gennem et næsebor og ned i ventriklen. Sondens placering kan kontrolleres enten ved at blære bobler ned i ventriklen og høre med et stetoskop, ved aspiration og pH kontrol samt ved røntgenkontrol. Hvis pH af aspirat er <5 stammer det sandsynligvis fra ventriklen, hvis pH>5 stammer det sandsynligvis fra lungerne eller duodenum.

Nasogastrisk sonde belliggende i bronkie, ikke i ventriklen
Oversigt over abdomen med velplaceret sonde

Hvis en nasogastrisk sonde har siddet i én måned, skal man skifte næsebor, da der ellers kan komme problemer med næseskillevæggen. Som udgangspunkt skal man planlægge en længerevarende løsning (fx. PEG sonde), hvis der er behov for sondeernæring mere end 2 måneder.

Som standard vælges ofte Nutrison Protein Plus Energy Multi Fiber. Ved diarre vælges ofte IsosourceMix.

PEG-sonde

PEG-sonde er en mere varig løsning, hvor kirurgerne opererer en sonde gennem maven og ind i ventriklen. Dette giver ikke en mindre risiko for aspiration, men kan være en god løsning til langvarig sondeernæring.

Parenteral ernæring

Parenteral ernæring er ernæring direkte ind i blodet, enten ved en perifær vene (perifær SmofKabiven) eller central vene (central SmofKabiven).

SMOFKabiven indeholder ikke vitaminer, mineraler eller aminisyren glutamin, hvorfor der skal tilsættes følgende til 1 pose SMOFKabiven uanset størrelse

  • 1 hætteglas Soluvit (vandopløselige vitaminer)
  • 1 ampul (10 ml) Vitalipid (fedtopløselige vitaminer)
  • 1 ampul (10 ml) Tracel (sporstoffer)
  • Evt. også 100-200 ml Dipeptiven (glutamin). Anvendes kun til kritisk syge patienter

Referencer

  1. Davies N, Barrado-Martín Y, Vickerstaff V, Rait G, Fukui A, Candy B, Smith CH, Manthorpe J, Moore KJ, Sampson EL. Enteral tube feeding for people with severe dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Aug 13;8(8):CD013503. doi: 10.1002/14651858.CD013503.pub2. PMID: 34387363; PMCID: PMC8407048.

Sidst opdateret 2. oktober 2023