Insulinbehandling

Insulin anvendes til behandling af type 1 diabetes og type 2 diabetes. Det findes som human insulin og insulinanaloger, og så findes det som korttidsvirkende og langstidsvirkende insulin samt blandet insulin.

Basalinsulin

Den insulin der dækker behov mellem måltider. Det bør være konstant fra dag til dag, og er ofte 33-40% af døgndosis. Til basalinsulin vælger man oftest en langstidsvirkende insulin, fx. Tresiba, Levemir eller Lantus, hvor man deler dosis op i 2 doser hvis der gives mere end 30-40 IE/dgl. Hvis der pr. dosis skal gives mere end 40-60 IE/dosis, skal det fordeles ved flere injektionssteder. 

Basalinsulin = 40% x Døgninsulinbehov

Man finder basalinsulindosis ved at måle BSx5 svarende til 1x fastende om morgenen, 1x 3 timer efter hvert hovedmåltid og 1x om natten. Der gives så insulin til at disse blodsukre holder sig inden for et aftalt måleområde, fx. BS 4-6.

Bolusinsulin

Den insulin der dækker behov ved et måltid (måltidsinsulin) eller som der gives hvis blodsukker er højt (korrektionsinsulin). Måltidsinsulin beregnes udfra kulhydratratio og korrektionsinsulin udfra insulinfølsomhed. 

Måltidsinsulin = Indtaget kulhydrat/kulhydratratio

Korrektionsinsulin = (BS-6)/Insulinfølsomhed

Bolusinsulin er som regel hurtigtvirkende insulin og gives inden måltid, fx. NovoRapid. Fiasp kan dog gives efter måltidet, fordi det virker hurtigere. 

Døgninsulinbehov

Det samlede antal IE insulin der gives over hele døgnet. Man lægger IE sammen for totalt langtidsvirkende og hurtigtvirkende insulin. 

En tommelfingerregel for døgninsulinbehov kan ses nedenunder. Bemærk døgninsulinbehov kan være meget varierende, blandt andet med HbA1c (høj HbA1c, høj døgnbehov), motion (mere motion, højere insulinfølsomhed, mindre døgnbehov).

Døgninsulinbehov = 0,7 x kropsvægt

Insulinfølsomhed

Insulinfølsomheden er et udtryk for hvor mange enheder BS sænker sig når man giver 1 IE NovoRapid. Den udregnes udfra 100-reglen:

Insulinfølsomhed = 100/døgninsulinbehov

Internationale Enheder (IE)

En International Enhed (IE) er en standardiseret enhed til at måle effekten af insulin. Med andre ord er 1 IE et mål for en bestemt aktivitet af insulinen. 

Den oprindelige definition stammer fra de tidlige dyreforsøg med insulin, hvor 1 IE svarer til at kunne sænke BS 2,5 enheder på en kanin [6]. Det svarer også til 0,0347 mg ren krystallinsk insulin. 

De fleste insulinpræparater findes som U-100, dvs. 100 IE/ml (fx. NovoRapid og Lantus). Andre findes også som U-300, dvs. 300 IE/ml (fx. Toujeo). Her er det vigtigt at være opmærksom på at 1 IE U-100 svarer til 1 IE U-300, idet der bare injiceres en mindre mængde ved U-300, men ofte skal man have ca. 10-20% større dosis af U-300 sammenlignet med U-100. 

Kulhydratratio

Kulhydratratio angiver hvor mange gram kulhydrat man kan indtage svarende til 1 IE NovoRapid. Den beregnes udfra 500-reglen: 

Kulhydratratio = 500/døgninsulinbehov

Morgenkulhydratratio er altid mindre end resterende døgn, og regnes for at være 2/3 af alm. kulhydratratio. Hvis døgndosis er under 12 IE beregnes det i stedet ved 375/døgninsulinbehov. 

Eksempler

Mand på 70 kg:

 • Døgninsulinbehov = 0,7 x 70 kg = 49 IE dagligt. 
 • Insulinfølsomhed = 100/49 = 2 (dvs. BS sænker sig 2 enheder når der gives 1 IE NovoRapid)
 • Kulhydratratio = 500/49 = 6 (dvs. der kan indtages 6 gram kulhydrat for hver 1 IE NovoRapid)
 • Morgenkulhydratratio = 2/3 x 6 = 4 (dvs. til morgen kan der indtages 4 gram kulhydrat for hver 1 IE NovoRapid)
 • Basalinsulin = 40% x 49 = 20 IE
 • Der spises 2 skiver rugbrød der hver indeholder 18 gram kulhydrat, svarende til 36 gram kulhydrat. Her skal der med en kulhydratratio på 6 derfor gives 6 IE NovoRapid. 
 • Hvis BS er 16 skal man med en insulinfølsomhed på 2 give 5 IE NovoRapid for at få et BS på 6. 
 • Hvis man skal spise et måltid med 60 gram kulhydrat og har et BS på 11 inden man spiser, skal man indtage 60/6 = 10 IE måltidsinsulin og (11-6)/2 = 2,5 IE korrektionsinsulin, dvs. totalt 12,5 IE NovoRapid inden måltidet for at få et BS på 6. 
 • Hvis man skal spise et måltid med 60 gram kulhydrat og har et BS på 4 inden man spiser, skal man indtage 60/6 = 10 IE måltidsinsulin og (4-6)/2 =-1 IE korrektionsinsulin, dvs. totalt 9 IE NovoRapid inden måltidet for at få et BS på 6. 

Referencer

 1. Basal- og bolusinsulin (Videnscenter for Diabetes)
 2. Insulinbehandling (DSAM)
 3. Nyopdaget diabetes mellitus type 1 hos børn og unge uden ketoacidose (Region Nord)
 4. Beregning af insulindosis (Videnscenter for Diabetes)
 5. Kulhydrattælling ved type 1 diabetes (Lægehåndbogen)
 6. Why is Insulin Measured in Units

Sidst opdateret 21. maj 2023