Behandling med ilt

I denne artikel opsummeres anbefalingen for iltterapi.

Normalt SAT er 94-95%.

  • Overvej konservativ iltbehandling (SpO2 94-98%) til den akut syge, voksne patient med lav iltmætning (SpO2 < 94%)

Der findes forskellige typer af masker:

  • Næsebrille kan anvendes med 1-5 L ilt/min. Dette giver ca. en FiO2 på 35-40%.
  • Maske kan anvendes med 5-10 L ilt/min. Dette giver en FiO2 på 30-50%.
  • Maske med reservoir kan anvendes med 8-15 L ilt/min – posen skal være fyldt. Hvis ordentlig sat på og flow på 8-10 L/min giver FiO2 tæt på 100%.
  • System 22 kan anvendes med 8 L ilt/min

FiO2 kan estimeres ud fra formlen:

FiO2% = 20 + (5 x iltflow i L/min)

Der er 21% ilt i atmosfærisk luft (FiO2 = 21%). Hver gang der gives 1 ekstra liter ilt/min, stiger FiO2 med 4%. Fx. giver 2 L ilt/min 8% ekstra FiO2, dvs. 29%, mens 15 L ilt/min giver 81%.

Hvis behov for 5-6 L ilt/min kan man overveje Airvo, men ikke fx. som alternativ til hudsonmaske med reservoir og 15 L ilt/min. Det skyldes at Airvo fortynder ilt idet der anvendes atmosfærisk luft. Så er NIV eller intubation alternativ i stedet.

Sammenhæng mellem SAT (SaO2) og pO2:

Referencer

  1. NKR for iltbehandling til den akut syge voksne patient (SST)
  2. Eric Dryver. Emergency Medicine: Problems, Patterns and Probability
  3. Respirationssvigt og iltbehandling (SHS)
  4. Akut iltbehandling af voksne patienter (DLS)

Sidst opdateret 1. juni 2023