Locostine

Locustine er et cytostatikum af Medac der indeholder det aktive stof lomustin.

Virkningsmekanisme

Alkylerende stof, cycluspecifikt. Alkylering af metabolitter forstyrrer syntese og funktion med DNA, RNA og proteiner.

Bivirkninger

Kvalme og opkastninger. Knoglemarvsdepression 4-6 uger efter indgift. Hårtab, stomatitis. Forbigående transaminaseforhøjelse. Ved langvarig indtagelse ses nyrepåvirkning. Lungefibrose.

Farmakokinetik

Absorberes let fra mavetarmkanalen og metaboliseres i leveren til cytostatisk aktive metabolitter. Lomustin er fedtopløseligt og passerer blod-hjernebarrieren. Ca. 50 % udskilles renalt i løbet af 1. døgn.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *