Aldring

Betegnelse for den proces at man bliver ældre. Levealderen er med tiden steget – men det er de gode år der er lagt til. I perioden 1987 til 2005 steg middellevetiden med 1,9 år – men den forventede middellevetid uden funktionsindskrænkninger steg med hele 3,1 år. For kvinder steg middellevetiden 1,1 år, men den forventede middellevetid uden funktionsindskrænkninger steg med 2,1 år. Derimod steg restlevetiden med forventet langvarig sygdom. Af dette kan man konkludere at flere har langvarige sygdomme, men uden funktionsindskrænkninger og længere levetid.

250px-aldring

Begrænsninger for aldring

Der har gennem tiden været en del teorier om hvorvidt der var en begrænsning for menneskets alder – uden at vi dog har nået den endnu.

 • Hayflick grænsen angiver en øvre grænse for antallet af celledelinger for bestemte celler. Når en celle har delt sig det antal gange, deler den sig ikke mere men forsætter blot med at fungere i samme celle. Den begrænsning på antal delinger er bestemt af teleomerer. En teori er at denne grænse har betydning for aldring.
 • Ca. en 1/4 af de faktorer der har betydning for livslængde skyldes genetiske faktorer, mens de resterende skyldes miljø (viser tvillingestudier).
 • Slitageteorien siger at aldring skyldes den slitage og skader der gennem livet opstår på molekylært plan.
 • Mutationsakkumulationsteorien siger at aldring skyldes ophobning af mutationer gennem menneskets evolution, fordi der ikke har været selektion mod mutationer med effekt efter den reproduktive alder.
 • Afvejningsteorier beskriver at der er en balance mellem reproduktion og vedligeholdelse, og at man i alderdommen betaler prisen for fordele i ungdommen. Således vil arter der er jagtet meget reproducere sig meget, men ikke bruge energien så meget på vedligeholdelse, hvilket de betaler prisen for i alderdommen.
 • Stokastisk betydning for aldring er der også. Man kan skabe genetisk ens arter som lever ens og disse udviser stor spredning i aldring, så der må være en stor tilfældig komponent.

  Statistik og tendenser

 • Incidensen af de fleste cancerformer stiger eksponentielt i alderen 40-80 år.
 • Muskelstyrken halveres fra alderen 50-90 år.
 • Middellevetiden er 77 år for mænd og 81 år for kvinder.
 • Mortalitetsraten i voksenlivet stiger eksponentielt med en fordoblingstid på 8 år.
 • Omkring 30 års alderen begynder et stort fald i kognitive funktioner – mange funktioner aftager lineært fra 30 årsalderen til 70 årsalderen.

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *