Agnosi

Agnosi er en defekt i opfattelsen og sammenkoblingen af sanseindtryk. Rent fysisk fungerer sanserne korrekt, men der er noget galt med opfattelsen af sanseindtrykkene. Kan opdeles i bl.a. Visuel agnosi, taktil agnosi og Auditiv agnosi. Giver manglende evne til at genkendelse, som ikke beror på en svækket sansning (f.eks. astereognose (ting), proposagnogsi (ansigter)).

Visuel agnosi

Manglende evne til at genkende via synet, selvom synsevnen er bevaret. Kan inddeles i Objektagnosi, Prosopagnosi og Simultanagnosi. Patienten er i stand til at beskrive detaljer i et billede, men ikke i stand til at forstå hvad det forestiller. Skyldes skade i de visuelle ledningsbaner.

Taktil agnosi

Manglende evne til, ved hjælp af følelsesansen, at genkende genstand der holdes i hånd. Manglende evne til at genkende og identificere taktilt præsenterede genstande når berørings- og stillingssansen er intakt. Unilateral forstyrrelse – påvirker kun den ene hånd – kontralateralt til læsionen. Skyldes skade i Brodmann area 7.

Auditiv agnosi

Har en manglende evne til at genkende og identificere akustiske stimuli. Pt. reagerer på lyden, men aner ikke om det fx er dørklokken eller telefonen, der ringer. Skyldes skade i de auditative baner. Giver manglende evne til at genkende karakteristiske lyde, f.eks. en telefon der ringer.

Autotopagnosi

Manglende evne til at genkende egne kropsdele.

Anosognosi

Manglende erkendelse af egen sygdom.

Stereoagnosi

Manglende evne til at identificere genstande vha. følesansen, når der samtidig er sensibilitetsforstyrrelser. Kaldes også for astereognose.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *