a. carotis communis

Har forskellig længde på de to sider; sinistra udspringer fra arcus aortae ud for midten af manubrium sterni, dextra fra truncus brachiocephalica bag art. sternoclavicularis dexter; ender begge omtrent ud for overkanten af skjoldbrusken, hvor arterien deler sig i a. carotis externa og a. carotis interna (dog varierende højde); begyndelsesstykket for a. carotis communis sinistra ligger i mediastinum superius først foran og derefter til venstre for trachea; bag art. sternoclavicularis stiger arterien op på halsen (forløbet herfra det samme på begge sider); arterierne er først adskilt ved trachea og oesophagus – højere oppe ved larynx og pharynx; bagtil hviler arterien på prævertebralmuskulaturen ud for halshvirvelernes tubercula anteriores foran truncus sympaticus og a. vertebralis (fra a. subclavia) med n. vagus liggende posterolateralt; superficielt er arterien nedadtil dækket af infrahyoidmuskulaturen og m. sternocleidomastoideus; kommer frem ved overkanten af denne muskel – pulsen kan her tages.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *