H-NMR

Sharing is caring

H-NMR er NMR-spektroskopi hvor man kigger på protoner som kernen. Nedenunder kan ses eksempler på chemical shifts for forskellige protoner. Disse kan variere med forskellige protoner, temperatur og koncentrationer.

Protontype Chemical shift (d ppm)
Alkyl, RCH3 0.8-1.0
Alkyl, RCH2CH3 1.2-1.4
Alkyl, R3CH 1.4-1.7
Allylic, R2C=CRCH3 1.6-1.9
Benzylic, ArCH3 2.2-2.5
Alkyl chloride, RCH2Cl 3.6-3.8
Alkyl bromide, RCH2Br 3.4-3.6
Alkyl iodide , RCH2I 3.1-3.3
Ether, ROCH2R 3.3-3.9
Alcohol, HOCH2R 3.3-4.0
Ketone, RCOCH3 2.1-2.6
Aldehyde, RCOH 9.5-9.6
Vinylic, R2C=CH2 4.6-5.0
Vinylic, R2C=CRH 5.2-5.7
Aromatic, ArH 6.0-9.5
Acetylenic, RC=CH 2.5-3.1
Alcohol hydroxyl, ROH 0.5-6.0a
Carboxylic, RCOOH 10-13a
Phenolic, ArOH 4.5-7.7a
Amino, R-NH2 1.0-5.0a

Sidst opdateret 4. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.