H-NMR

H-NMR er NMR-spektroskopi hvor man kigger på protoner som kernen. Nedenunder kan ses eksempler på chemical shifts for forskellige protoner. Disse kan variere med forskellige protoner, temperatur og koncentrationer.

Protontype Chemical shift (d ppm)
Alkyl, RCH3 0.8-1.0
Alkyl, RCH2CH3 1.2-1.4
Alkyl, R3CH 1.4-1.7
Allylic, R2C=CRCH3 1.6-1.9
Benzylic, ArCH3 2.2-2.5
Alkyl chloride, RCH2Cl 3.6-3.8
Alkyl bromide, RCH2Br 3.4-3.6
Alkyl iodide , RCH2I 3.1-3.3
Ether, ROCH2R 3.3-3.9
Alcohol, HOCH2R 3.3-4.0
Ketone, RCOCH3 2.1-2.6
Aldehyde, RCOH 9.5-9.6
Vinylic, R2C=CH2 4.6-5.0
Vinylic, R2C=CRH 5.2-5.7
Aromatic, ArH 6.0-9.5
Acetylenic, RC=CH 2.5-3.1
Alcohol hydroxyl, ROH 0.5-6.0a
Carboxylic, RCOOH 10-13a
Phenolic, ArOH 4.5-7.7a
Amino, R-NH2 1.0-5.0a

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *