Granulom

Sharing is caring

Et granulom er en lille kornlignende forandring der kan ses ved inflammation, som reaktion på et fremmedlegeme, inflammatorisk lungesygdom og infektion med bakterier. Der er ikke tale om benign neoplasi.

Granulomer en en speciel form for kronisk inflammation, hvor makrofager forsøger at fjerne et fremmedlegeme, men de kan ikke fjerne/nedbryde det. Makrofagerne akkumuleres og inducerer inflammatorisk respons. Funktionen er et forsøg på at fjerne fremmedelement, samt afgrænse fremmedelement fra omgivende væv.

Man skelner mellem:

  • Epiteloidgranulom
  • Kæmpecellegranulom
  • Nekrotiserende granulom

Sidst opdateret 8. november 2016