Antihypertensiva

Antihypertensiva er lægemidler der anvendes til behandling af hypertension.

De virker oftest ved at sænke plasma og extracellulærvolumen og dermed blodtrykket. Oftest ser man i starten et fald i minutvolumen, men dette normaliseres ofte efter et par ugers behandling hvorved der så sker et fald i total perifær modstand. Man kan derved først vurdere effekten af behandlingen efter nogle uger.

Der findes bl.a. følgende lægemiddelgrupper:

  • Diuretika
  • Sympatolytika
  • Vasodilatorer

Præparatvalg

Thiazider, betablokkere, calciumkanalblokkere, ACE-hæmmere og angiotensinreceptorblokkere er førstevalgspræparater. Nyere metaanalyser viser dog at betablokkere er dårligere til at forebygge kardiovaskulære komplikationer såsom apopleksi i sammenligning med andre antihypertensiva. Det drejer sig især om atenolol.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *