EC50

Sharing is caring

Den værdi man aflæser ved 50% respons på en graf der viser responset som funktion af log[D], dvs. log til koncentrationen af en ligand. Siger noget om agonistens potens.


Sidst opdateret 8. november 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.