EC50

Den værdi man aflæser ved 50% respons på en graf der viser responset som funktion af log[D], dvs. log til koncentrationen af en ligand. Siger noget om agonistens potens.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *