Campto

Sharing is caring

Campto er et lægemiddel fra Aventis Pharma der indeholder det aktive stof Irinotecan. Det er et cytostatikum.

Virkningsmekanisme

Specifik hæmmer af DNA-topoisomerase i. Hæmning af topoisomerase I inducerer enkeltstrengs-DNA-brud, blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød. Celler-cyclus uspecific agent med aktivitet i alle faser.

Farmakokinetik

Irinotecan metaboliseres hovedsageligt i leveren til den farmakologisk mere potente metabolit, SN-38. Metaboliseres yderligere ved glucuronidering til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid 8 timer for irinotecan og ca. 14 timer for SN-38. SN-38 udskilles med galden og undergår enterohepatisk cirkulation. Trifasisk elimination med halveringstider på 12 minutter, 2½ time og 14 timer. Ca. 20 % irinotecan og mindre end 1 % SN-38 udskilles gennem nyrerne. 30-60 % bindes til plasmaproteiner, SN-38-95 %.

Bivirkninger

Knoglemarvssupression. Sen diaré (efter mediant 5 dage) (er dosisafhængig). Straks ved første diaré startes specifik behandling (se specielle retningslinier). Der kan ses asteni, alopeci, allergiske reaktioner, forbigående mild til moderat stigning i ALAT, basisk phosphatase og bilirubin. Akut kolinergt syndrom med tidligt indsættende diarré, kvalme og opkastning, svedudbrud, abdominalkramper, spyt- og tåreflåd, som bør forebygges med atropinsulfat 0,25 mg s.c. (evt.cresc.til 0,50 mg.s.c.)


Sidst opdateret 18. juni 2017