Well’s score

Sharing is caring

Well’s score er et pointsystem der stammer fra en lungeemboli guideline fra European Society of Cardiology (ESC). Det er et pointsystem der anvendes at vurdere risikoen for lungeemboli.

Hvis man har en lav eller intermediær sandsynlig og samtidig en normal D-dimer, kan man udelukke lungeemboli.

Variabel Point
Prædisponerende faktorer:
Tidligere DVT eller LE
Nylig kirurgi eller mobilisering
Cancer
+1,5
+1,5
+1
Symptomer:
Hæmoptyse
+1,5
Kliniske tegn:
Hjertefrekvens > 100/min
Kliniske tegn på DVT
+1,5
+3
Klinisk vurdering:
Alternativ diagnose mindre sandsynlig end LE
+3

Hvis man har 0-1 points har man lav sandsynlighed for lungeemboli. Har man 2-6 points har man intermediær sandsynlighed for lungeemboli. Har man 7 eller flere points har man høj sandsynlighed for lungeemboli.

Man skal altså have over 7 points hvis man har en normal D-dimer for at have en risiko for lungeemboli.


Sidst opdateret 19. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.