Vasoaktive stoffer

Vasoaktive stoffer er stoffer der påvirker blodkars sammentrækning eller udvidelse.


Sidst opdateret 11. juli 2016