Van Rossums formel

Sharing is caring

Formel til beregning af steady state-koncentrationen af et lægemiddel ved konstant indgift.


Sidst opdateret 14. januar 2017