Symport

Symport er betegnelsen for en transportform, hvor der transporteres 2 eller flere stoffer i samme retning. Modsatte af antiport.


Sidst opdateret 10. juli 2016