Sygdomsklassifikation

Sharing is caring

En sygdomsklassifikation eller sygdomstaksonomi (græsk: taxia orden, nomos lov) er en gruppering af sygdomme efter fastlagte principper. Som vi har set af det ovenstående, er sygdomme imidlertid ikke definerede efter ensartede kriterier, og klassifikation af sygdomme alene efter deres ætiologi eller patogenese er således ikke mulig. Dette afspejler sig også i den nugældende sygdomsklassifikation.

ICD-systemet

Internationalt anvendes den af WHO udarbejdede International Classification of Diseases and Related Health Problems forkortet ICD. I denne klassifikation inddeles sygdomme i hovedgrupper, hvoraf nogle består af sygdomme med fælles ætiologi (fx infektionssygdomme), andre af sygdomme med fælles patoanatomi (fx svulster) og igen andre af sygdomme med samme lokalisation (fx øjensygdomme) eller med samme tidspunkt for optræden (fx sygdomme hos fostre og nyfødte).

ICD-systemet er primært udarbejdet til sundhedsstatistiske formål, og danske data indberettes til Sundhedsstyrelsens landspatientregister.

ICPC-systemet

Almen praksis anvender ICPC-systemet, der kun indeholder 686 diagnoser, hvorimod ICD-systemet indeholder over 20000 diagnoser.

SKS-systemet

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne kan findes på denne hjemmeside

SNOMED

I patologisk anatomi anvendes et registrerings system, SNOMED (Systematized NOmenclature of MEDicine), som omfatter såvel betegnelser for patologiske forandringer, som kan ses ved forskellige sygdomme, som klinisk eller paraklinisk definerede sygdomme eller symptomer.

SNOMED-klassifikationen anvendes også ved indberetning til Sundhedsstyrelsenslandspatientregister for patologi, som siden 1997 har indsamlet data vedr. patoanatomiske undersøgelser.


Sidst opdateret 12. juni 2017