Steady state

Steady state er en stationær tilstand, en ligevægtstilstand, hvor der ikke sker nogen nettoændring i et system. Bør ikke forveksles med ligevægt, hvor der er tale om en enkelt reaktion. Der behøver ikke være ligevægt for at være steady state.


Sidst opdateret 11. juli 2016