Spændingshovedpine

Sharing is caring

Spændingshovedpine er for det meste episodisk, berører >80% af befolkningen fra tid til anden; i mindst 10% af tilfældene vender den hyppigt tilbage, og hos 2-3% af voksne og 0,5% af børn er den kronisk, optræder næsten hver dag.

Denne sygdom optræder i tre undertyper. Kun to af disse er af medicinsk betydning:

  • hyppigt optrædende episodisk spændingshovedpine
  • kronisk spændingshovedpine

Hyppigt optrædende episodisk spændingshovedpine

  • optræder i anfaldslignende episoder, mindst en gang om måneden, varighed timer til et par dage
  • kan være unilateral, men er oftere generaliseret
  • beskrives typisk som tryk eller spænding som et skruestik eller et stramt bånd om hovedet, eller føles i hals og/eller nakke
  • mangler det med migræne forbundne symptomkompleks

Kronisk spændingshovedpine

  • optræder per definition fra ≥15 dage pr. måned til >3 måneder og kan være daglig og vedvarende
  • ellers ligner den hyppigt optrædende episodisk spændingshovedpine

Sidst opdateret 19. juni 2017