Smerte

Sharing is caring
Valg af medicin mod smerter
Valg af medicin mod smerter

Smerte er en sanseoplevelse som bl.a. skyldes stimulering af smertereceptorer (nociceptorer). Det er en subjektiv oplevelse der kan defineres som en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, som optræder i sammenhæng med vævsskade eller truende vævsskade eller bliver beskrevet som om den skyldes vævsskade.

Man kan opfatte smerte som en fortolkning af den information der modtages fra indre og ydre kilder. Ramachandran og Blakeslee udtrykte det således i 1998:

“”Pain is an opinion on the organism’s state of health rarther than a mere reflexive response to an injury””

Stimulering af nociceptorer er derfor kun en af faktorerne der danner grundlag for smerte – og behøver faktisk ikke at være stimuleret for at smerte opleves. F.eks. ved amputationer ses fantomsmerter som netop er eksempel på smerte hvor nociceptorer ikke er stimuleret. Der er også eksempler på at der ikke opleves smerte selvom en enorm mængde nociceptorer er stimuleret, som f.eks. under et alvorligt traume hvor man ikke oplever smerte i starten. Dette skyldes højst sandsynlig hjernens evne til at hæmme det.

Det er vigtig at understrege at oplevelsen af smerte er livsvigtig. Den advarer os om livsfare, som f.eks. hvis vi udsættes for et traume, noget meget varmt eller meget koldt som potentielt kan slå os ihjel. Ved at vi oplever smerte, advares vi og kan reagere på det så skaden ikke bliver så stor. Børn født uden smerteoplevelse lever meget farligt.

Smerteoplevelser fører til indlæring da tidligere oplevelse af smerte får os til at ændre adfærd fremover så vi ikke kommer så tæt på at opleve smerten igen.

Man kan ved smerter skelne mellem nociceptive smerter og neurogene smerter. Nociceptive smerter kan yderligere inddeles i somatiske og viscerale smerter.

Akutte smerter

Den akutte smerteoplevelse er tydelig knyttet til stimulering af nociceptorer og smerten ophører når stimuleringen ophører. Tærsklen for udløsning af smerte er høj og smerten har en åbenbar beskyttende funktion.

Kroniske smerter

Ved kronisk smerteoplevelse er sammenhængen mellem smerteoplevelsen og stimuleringen af nociceptorer dårligere end ved akutte smerter.

Der opstår hyperalgesi i det smertefulde område, således at smerteoplevelsen ved stimulering er abnormt stærk. Man kender denne form for smerteoplevelse ved f.eks. en forstuvning eller inflammation hvor selv den mindste bevægelse udløser en enorm smerte.


Sidst opdateret 23. december 2016