Reumatiske sygdomme

Sharing is caring

Reumatiske sygdomme er sygdomme der omfatter bevægeapparatets medicinske sygdomme og svarer i den bredeste forstand til gigt. Begrebet reumatisme er afledt af det græske ord “rheuma”, der betyder “det, der flyder”. Dette hentyder til oldtidens opfattelse af et flydende sygdomsstof, som breder sig i organismen og trænger ud i ledende, hvor det fremkalder hævelse og smerter.

Man inddeler de reumatiske sygdomme i tre hovedgrupper:

  • Primære inflammatoriske lidelser
  • Degenerative forandringer i led og sener
  • Regionale og diffuse smertetilstande

Sidst opdateret 20. juni 2017