Psykose

Sharing is caring

En psykose er en sygdomstærskel, hvor patienten mister evnen til at vurdere eller teste virkeligheden af sine oplevelser, følelser, forestillinger og adfærd.

Patienter der er psykotiske opleves på følgende måde:

  • Overbevist, fanatisk eller paranoid.
  • Trist, deprimeret eller med depressive vrangforestillinger.
  • Klar, forvirret, konfus / delirøs.
  • Alvorlig, stille, indadvendt, selvabsorberet, autistisk.
  • Motorisk hurtig, upåfaldende, langsom, mimikfattig, maskeansigt og næsten ubevægelig, i stupor.

Sidst opdateret 10. september 2016