Primakin

Sharing is caring

Primakin er et lægemiddel der virker på plasmodier i levervæv og på gamedocytter i blodet. Giver alvorlig hypotension ved parenteralt tilførsel og bruges derfor kun peroralt.

Indikationer

Primakin er indiceret til efterbehandling ved malaria pga. plasmodium vivax og plasmodium ovale.

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden er tæt på 100% ved peroral administration. Er et prædrug der metaboliseres i leveren til det rigtige lægemiddel. Udskilles via nyrerne og har en halveringstid på 6 timer.

Kontraindikationer

Primakin er kontraindiceret hos akut syge patienter med tendens til leukopeni, f.eks. aktive former af reumatoid artrit og lupus erythematosus. Bør heller ikke bruges som med andre lægemidler der kan give hæmolyse eller knoglemarvsdepression.

Bivirkninger

Primakin kan udløse akut hæmolytisk anæmi hos patienter med heriditær glukose-6-phopsphat-dehydrogenasemangel (G6PD-mangel), der især ses hos afrikanere, asiater og middelhavet, men sjældent hos nordeuropæere.


Sidst opdateret 19. juni 2017