Polyfarmaci

Sharing is caring

Polyfarmaci betyder at en patient tager mange lægemidler.


Sidst opdateret 9. juli 2016