Novantrone

Sharing is caring

Novantrone indeholder det aktive stof Mitoxantrone.

Virkningsmekanisme

Bindes i cellens DNA. Standser cellecyklus i G2-fasen.

Bivirkninger

Myelosuppression, kvalme og opkastninger, stomatit, alopeci, kardiovaskulære bivirkninger. Kardiomyopati, relateret til kumuleret dosis. Andre bivirkninger: Allergiske reaktioner, mavesmerter, amenoré, anoreksi, dyspnø, feber, paræstesier.

Farmakokinetik

Efter indgift sker der en redistribution i vævet med langsom frigivelse herfra og hurtigt fald i plasmakoncentrationen de første 1-2 timer. Lang halveringstid, angives til mellem 2 og 9 dage. Udskillelse sker primært hepatobiliært, 5-10 % i urinen, hovedsageligt som metabolitter.


Sidst opdateret 19. juni 2017