MRSA

Sharing is caring

MRSA er Methicilin Resistente Staphylococcus Aureus bakterier. Det er stammer af Staphylococcus aureus med genet mecA. Dette gen virker ved at ændre target. De er resistente overfor alle beta-laktamer, bl.a. penicillin, cefalosporin og carbapenem. Herudover også meget ofte over for kinoloner og makrolider.

MRSA har ændrede penicillinbindende proteiner (PBP) så betalaktam antibiotika ikke kan bindes.

MRSA infektioner er forbundet med væsentligt øget indlæggelsestid, sygelighed og dødelighed. Resistens overfor andre antibiotika udvikles ofte hurtigt og de antibiotika der er tilstede har flere bivirkninger. Herudover er behandlingen af MRSA infektioner væsentligt dyrere.

Forekomsten i EU har i de enkelte lande været bedret fra 2005 til 2010 – formentlig fordi der er kommet mere fokus på MRSA. I DK ser vi år for år flere og flere tilfælde af MRSA, hvilket betyder der skal være endnu mere fokus på det for at få det under kontrol.

Det eneste der med sikkerhed virker til forebyggelse af resistens er reduktion af brugen af antibiotika.


Sidst opdateret 18. juni 2017