Mitroflow

Sharing is caring

En bestemt type hjerteklap, som i 2014 blev kritiseret fordi at patienter, der har fået hjerteklappen indopereret, har en større risiko for at dø, end patienter med en anden biologisk hjerteklap, ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen I Danmark lever 587 personer med hjerteklappen.

Fabrikanten er ikke enig i konklusionerne i Sundhedsstyrelsens rapport og mener der er en fejl i rapporten.


Sidst opdateret 12. november 2016