Lipofob

Lipofob betyder fedtafskyende og angiver at et stof, en funktionel gruppe eller et atom frastøder lipider. Er synonymt med hydrofil, der dog betyder vandelskende.


Sidst opdateret 14. juli 2016