Klassisk model for ligand-receptor interaktion

Sharing is caring

Receptoren og liganden betegnes som to dele af en kemisk reaktion, hvor bindingen af liganden (D) til receptoren (R) følger de almindelige kemiske principper for reaktionen mellem to molekyler (D + R <-> DR). Modellen kan også anvendes til at beskrive hvordan en kompetetiv antagonist kan påvirke interaktionen mellem agonist og receptor. Her betragtes interaktionen som en interaktion mellem 3 molekyler, hvor receptoren kan binde til enten agonist (A) eller antagonist (B), men ikke begge samtidig (A + R <-> AR og B + R <-> BR). Modellen kaldes også for okkupationsteorien.


Sidst opdateret 19. juni 2017