Intravenøst højdosis immunglobulin

Sharing is caring

Intravenøst højdosis immunoglobulin anvendes til immunterapi, idet det i moderate doser virker som substitution ved antistofmangel og ved høje doser virker immunsupprimerende (ved en ukendt mekanisme).


Sidst opdateret 10. november 2016