Interferon-alfa2b

Sharing is caring

Interferon-alfa2b er det aktive stof i lægemidlerne IntronA og PEG-IntronA fra Schering Plough. Det er et cytostatikum.

Virkningsmekanisme

Immunomodulator. Hæmmer den ribosomale syntese af virusspecifikke proteiner. Regulerer en række fysiologiske cellefunktioner og påvirker immunapparatet ved hæmning af cellevækst og differentiering, stimulering af monocytter og makrofager samt hæmning af virusreplikationen og af produktionen af inducerbare proteiner. Produceres normalt af B-lymfocytter. Har direkte antiproliferativ effekt på tumorceller via hæmning af tumor proteinsyntesen, differentieringsinduktion og modulation af onkogen ekspression.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %): Nedsat appetit, feber, træthed, kraftesløshed, ubehag på indstiksstedet. Kvalme, abdominalsmerter, diarré, forhøjede leverenzymer. Artralgi, myalgi, knoglesmerter, muskelstivhed. Hovedpine, svimmelhed, angst, depression, irritabilitet, søvnløshed, koncentrationsbesvær. Alopeci Almindelige (1-10 %): Vægttab, tørst. Smagsforstyrrelser, mundtørhed, glossitis, stomatitis, obstipation. Hypertension, takykardi, palpitationer. Leukopeni, trombocytopeni, lymfopeni. Hypertyroidisme, hypotyroidisme, forhøjet serum-urat, hypokalcæmi, brystspænding. Artritis. Migræne, svimmelhed, følelsesmæssig labilitet, uro, nervøsitet, forvirring, søvnforstyrrelser, døsighed, paræstesier, hypæstesi, tremor. Hudkløe, tør hud, hududslæt, psoriasis, øget svedtendens. Menstruationsforstyrrelser, nedsat libido. Sløret syn, conjunctivitis, øjensmerter, unormalt syn, tinnitus

Farmakokinetik

α-Interferon er et lavmolekylært glykoprotein, der nedbrydes i mave-tarmkanalen. Kan derfor kun gives parenteralt eller lokalt. Efter intramuskulær eller subkutan injektion af 10 mill. IE nås maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer. Som andre proteiner passerer α-interferon kun i ringe grad biologiske membraner, således kun i meget ringe grad en intakt blod-hjernebarriere. Plasmahalveringstid 6-7 timer.


Sidst opdateret 18. juni 2017