Idealgas

Sharing is caring

En idealgas er en gas der opfylder to betingelser. For det første må de enkelte gaspartikler i en idealgas ikke fylde noget. For det andet må der ikke være vekselvirkninger, dvs. sammentrækninger eller frastødninger mellem gaspartiklerne.

Der findes ikke nogen idealgasser, men der findes masser af gasser der tilnærmelsesvist kan betragtes som idealgasser.


Sidst opdateret 15. januar 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.