Glukokortikoider

Sharing is caring

Glukokortikoider er en form for steroider som frigives i binyrebarken, eller som er afledt heraf. Det mest kendte er nok Cortisol. De blev udviklet tilbage i 1940’erne og har en lang række effekter og behandlingsmuligheder.

Farmakodynamik

Receptorerne for glukokortikoider er intracellulære receptorer, som for andre steroider. Glukokortikoid-receptor-komplekset diffunderer ind i cellekernen og fører til en ændring i proteinsyntese. Deres effekter er:

 • at blokere enzymer til dannelse af proinflammatoriske proteiner, såsom prostaglandiner og leukotriener.
 • at hæmme makrofagfunktionen.
 • at hæmme B-cellers antistofproduktion.
 • at hæmme T-cellers funktion.
 • at øge blodsukkeret.
 • at øge serumcholesterol.
 • at nedsætte absorption af Ca2+ fra tarmene.

Generelt kan man altså sige at de hæmmer immunforsvaret og inflammationen.

Farmakokinetik

Glukokortikoider absorberes let i mavetarmkanalen og har en halveringstid omkring 2 timer.

Eksempler

Cortisol er det mest kendte glukokortikoid, men der findes en lang række lægemidler der også anvendes.

Prednisolon

Prednisolon er et syntetisk glukokortikoid, der er ca. 4 gange så potent som cortisol. Binyrerne syntetiserer svarende til 5-7,5 mg prednisolon hver dag. Ved dosering gives typisk peroralt 5-75 mg Prednisolon hver dag.

Prednisolon
Prednisolon

Bivirkninger

Bivirkninger ved anvendelsen af glukokortikoider er omfattende, og derfor er behandling med glukokortikoider ofte ikke førstevalg og ofte kun midlertidlig.

 • Osteoporose
 • Diabetes melitus
 • Suppression af endogen cortisolproduktion
 • Infektionstendens
 • Bruskskade
 • Seneskade
 • Hypertension
 • Aterosklerose
 • Psykose
 • Svamp i munden
 • Måneansigt (moonface, buffalo-hump)
 • Aseptisk caputnekrose

For at minimere bivirkninger ved behandling, er det en god ide at vælge så små doser som muligt i så kort tid som muligt. Tænkt også på steroidbesparende alternativer og Osteoporoseprofylakse.

Bivirkninger ved glukokortikoid behandling
Bivirkninger ved glukokortikoid behandling

Sidst opdateret 23. december 2016


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.