FDG

Sharing is caring

FDG er et sporstof der anvendes til klinisk PET (FDG-PET-skanning). Det er deoxyribose, hvor en hydroxylgruppe er mærket med PET isotopen 18F (18-fluor). Denne forbindelse betegnes også 18F-FDG eller i daglig tale FDG.

FDG optages i celler med øget metabolisme og opregulerede glucosetransportører, især kræftceller. Stoffet transporteres ind i cellerne og fosforyleres ligesom glukose, men der sker ingen videre metabolisme og FDG retineres og opkoncentreres i cellen, fordi cellemembraner er impermeable for den fosforylerede forbindelse.


Sidst opdateret 20. juni 2017