Evidensniveauer

Sharing is caring

Evidensniveauer er en graduering af studietyper, efter hvor høj evidens de giver. Nedenunder er en tabel der anvendes i almen praksis.

Anbefaling Evidensniveau Vidensområde: Behandling/forebyggelse
A 1a Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg
1b Randomiserede kontrollerede forsøg
1c Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter)
B 2a Systematisk review af homogene kohortestudier
2b Kohortestudie
2c Databasestudier
3a Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser
3b Case-kontrol-undersøgelser
C 4 Opgørelser, kasuistikker
D 5 Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel
5 Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis
DS DS Diagnostiske studier

Kategorien √ udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.

Referencer

  • DSAM

Sidst opdateret 15. november 2016