Eloxatin

Sharing is caring

Eloxatin indeholder det aktive stof Oxaliplatin.

Virkningsmekanisme

Som cisplatin. Synergistisk effekt med 5-FU.

Bivirkninger

Perifer kumulativ neuropati, som forværres eller provokeres af kulde, er dosismiterende. Nogen knoglemarvsdepression. Moderat kvalme, opkastninger, diare. Ingen alopeci. Ingen nefrotoksicitet.

Farmakokinetik

Bindes hurtigt i væv, og efter få timer resterer kun 15 % i plasma. Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med halveringstider på henholdsvis 20 minutter og over 16 timer. Udskilles næsten udelukkende renalt indenfor 48 timer.


Sidst opdateret 20. juni 2017