Eloxatin

Sharing is caring

Eloxatin indeholder det aktive stof Oxaliplatin.

Virkningsmekanisme

Som cisplatin. Synergistisk effekt med 5-FU.

Bivirkninger

Perifer kumulativ neuropati, som forværres eller provokeres af kulde, er dosismiterende. Nogen knoglemarvsdepression. Moderat kvalme, opkastninger, diare. Ingen alopeci. Ingen nefrotoksicitet.

Farmakokinetik

Bindes hurtigt i væv, og efter få timer resterer kun 15 % i plasma. Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med halveringstider på henholdsvis 20 minutter og over 16 timer. Udskilles næsten udelukkende renalt indenfor 48 timer.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.