Dutasterid

Sharing is caring

Dutasterid er det aktive stof i lægemidlerne Avodart, Duodart, Avidart og Duagen.

Dosis

Anbefalet dosis er 0,5 mg/dag, hvilket svarer til en terapeutisk dosis på 0,01 mg/kg (person vejer 50 kg) [1] http://ca.gsk.com/media/588688/avodart.pdf

Farmakodynamik

Dutasterid er en 5-α-reduktasehæmmer.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed er 60%. Maksimal plasmakoncentration opnås i løbet af 1-3 timer. Halveringstid er 3-5 dage.

Sikkerhed

Akut toxikologi

MNLD blev i et dyrestudie på rotter bestemt til at være 1500 mg/kg ved oral administration, hvilket er 150000 gange større end terapeutisk dosis [2] http://ca.gsk.com/media/588688/avodart.pdf

Langsigtet toxikologi

Der blev fundet påvirkning af både mandlige og kvindlige genitalier og andre endokrine organer på hunde, der over 53 uger fik op til 10 mg/kg/dag [3] http://ca.gsk.com/media/588688/avodart.pdf

Optagelse gennem huden

Dutasterid absorberes gennem huden. Derfor bør kontakt med knækkede eller utætte kapsler undgås. Hvis det alligevel sker, skal huden straks vaskes med vand og sæbe.

Ved et forsøg med kaniner der fik 0,1-40 mg/kg dosis, kunne man detektere dutasterid i serum [4] http://ca.gsk.com/media/588688/avodart.pdf

References

References
1, 2, 3, 4 http://ca.gsk.com/media/588688/avodart.pdf

Sidst opdateret 18. juni 2017