Depolarisering

Sharing is caring

Depolariserng er en ændring i en celles membranpotentiale, i retning mod nulpunktet. Således bliver cellens indre mindre negativ. Er det modsatte af hyperpolarisering.


Sidst opdateret 10. juli 2016