Carcinoma in situ

Sharing is caring

Latinsk betegnelse for den sværeste grad af forstadier til kræft. Cellerne er forandrede, så de ligner kræftceller, men de vokser kun der, hvor de skal være (in situ).

Carcinoma in situ (CIS) er en malign, ikkeinvasiv celleforandring i epiteliale strukturer uden gennemvækst af basalmembranen. CIS vokser ikke ud i omgivende væv, og kan ikke metastasere lymfogent eller hæmatogent. Der findes to typer, duktalt karcinom in situ (DCIS) og det mere sjældne lobulære karcinom in situ (LCIS).

Duktalt karcinom in situ

DCIS udgør ifølge litteraturen ca. 20% af samtlige brystkræft-tilfælde i områder hvor der udføres mammografiscreening. På Fyn er andelen ca. 14%.

Ses oftest svarende til den perifere del af kirtelvævet begrænset til et segment. Er associeret med mikroforkalkninger. Er oftest unifokal, men kan være multifokal, evt. diffus. Man ser ubehandlet progression til invasivt karcinom i 30-50% af tilfældene over en årrække.

Lobulære karcinom in situ

Incidens er 0.5– 3.6%. 70% er multifokal. Ofte stilles diagnosen som et tilfældigt fund i forbindelse med en biopsi foretaget på en anden indikation.


Sidst opdateret 25. maj 2017