AV-knude reentry takykardi

Sharing is caring

AV-knude reentry takykardi (AVNRT) er en ledningsforstyrrelse, hvor der kan ske en depolarisering af myocytterne mod retningen, dvs. fra ventriklerne og ind i atrierne (kaldes reentry).

Er regelmæssig hurtig. Ofte normalt QRS-interval under 120 ms. Behandling er RFA eller adenosin. Man ser smalle QRS-komplekser og man vil se en retrograd p-tak, da atrierne aktiveres nedefra i AV-knuden (retrograd aktivering af atrierne).

Obs. aVR vender modsat rettet i forhold til adledning II og her vil man altså under AV-nodal reentry se en positiv p-tak og ved normalt EKG se en negativ p-tak.

Man kan ikke med sikkerhed udfra et EKG sige at det er en AVNRT, da det også kan være en WPW der kører over AV-knuden og retrograd over det accessoriske bundt.


Sidst opdateret 13. juni 2017