Amnesi

Sharing is caring

Manglende evne til at genkalde tidligere begivenheder (hukommelsestab).

Årsager

  • Kan skyldes defekt i hippocampusformationen

Symptomer

  • Anterograd amnesi (hukommelsestab svarende til episoder efter skaden). Skyldes indprentningssvækkelse/konsolidationsfejl, dvs. en manglende evne til at lagre erindringsstof (føre erindringsstof fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen).
  • Retrograd amnesi (hukommelsestab svarende til episoder før skaden). Skyldes reproduktionssvækkelse/retrievalfejl, dvs. en manglende evne til at mobilisere lagret erindringsstof (føre erindringsstof fra langtidshukommelsen til korttidshukommelsen).

Sidst opdateret 19. juni 2017