Erbitux

Erbitux er et cytostatikum der indeholder det aktive stof Cetuximab.

Virkningsmekanisme

Cetuximab er et kimerisk monoklonalt IgG1-antistof specifikt rettet mod den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR). EGFR-signalbaner er involverede i kontrollen af cellernes overlevelse, cellecyklus, angiogenese, cellemigration og metastasering. Cetuximab binder sig til EGFR med en affinitet, som er 5 til 10 gange højre end kroppens egne ligander. Cetuximab blokerer bindingen af egne EGFR-ligander, hvilket hæmmer receptorens funktion. Cetuximab påvirker også cytotoksiske immun-effektorceller mod tumorceller med EGFR (antibody dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).

Farmakokinetik

Cetuximab har en eliminations-halveringstid på 5-7 dage. Cetuximabs farmakokinetiske karakteristika påvirkes ikke af race, alder, køn, eller nyre-eller leverfunktion (kun undersøgt hos patienter med serumkreatinin ≤ 1,5 x; transaminaser ≤ 5 x og bilirubin ≤ 1,5 x den øvre normalværdi).

Bivirkninger

De vigtigste bivirkninger til cetuximab er allergi og hudbivirkninger. Hudtoksicitet ses hos omkring 80 % af patienterne som et aknelignende hududslæt (15 % grad 3). Konjunctivit, mucosit. Den alvorligste bivirkning er anafylaktiske reaktioner karakteriseret ved bronchospasmer, stridor, hæshed, urtikaria og/eller blodtryksfald (i svær grad hos 2 %) og derfor gives præmedicinering med f.eks. tavegyl iv. Mere end 80 % af disse reaktioner optræder indenfor den første time efter den første infusion. Elektrolyt-forstyrrelser (hypomagnesæmi, sjældnere hypokalcæmi eller hypokaliæmi). Let til moderat stigning i leverenzymniveau (ASAT, ALAT, AP).


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *