Akustikusneurinom

Akustikusneurinom er den tidligere betegnelse for vestibularisschwannom (VS), som er en benign tumor, som udgår fra de Schwannske celler i den vestibulære del af den 8. kranienerve i den indre øregang. Ca. 90 % af tilfældene, udgår fra den nedre gren (n. vestibularis inferior). Vestibularisschwannom repræsenterer omkring 10 % af alle intrakranielle svulster og 90 % af svulster i den cerebellopontine vinkel.

Ætiologien til udvikling af VS er ikke kendt. En svensk gruppe har anført, at mobiltelefoni skulle medvirke til udvikling af VS (( Hardell L, Carlberg M. Long-term mobile phone use and acoustic neuroma. Epidemiology 2014 ;25: 77 )), men i en meget stor dansk kohorteundersøgelse fandtes ingen holdepunkter for teorien (( Schütz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Caye-Thomasen P, Pulsen AH, Johansen C. Long-term mobile phone use and the risk of vestibular schwanoma: A Danish nationwide cohort study. Am J Epidemiol 2011;174: 416-22 )).

Årsager

  • Langsomtvoksende tumor der starter i den vestibulære del af n. vestibulocochlearis i den cerebellopontine vinkel.

Symptomer

  • Tumoren vokser gradvist og kan trykke på n. facialis, i alvorlige tilfælde på n. trigeminus.
  • Der kan ses dislokation af pons og cerebellum.
  • Papilødem
  • Hovedpine
  • Høretab svarende til ipsilateral side
  • Manglende reaktion på kalorisk stimulation af labyrint. Tyder på ipsilateral skade på n. vestibularis
  • Ataksi grundet cerebellar skade

Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *