Scapula fraktur

Sharing is caring

Scapula fraktur er en fraktur af scapula.

Behandles oftest konservativt med almindelig armslynge i 3-4 uger, derefter fysioterapeutisk instruks. Dog er der frakturer, der bl.a. også involverer en løs klavikel, som giver en såkaldt floating shoulder, som kræver osteosyntese af klavikelfrakturen.

Øvrige scapulafrakturer, f.eks. af cavitas, kræver kun operativ behandling, såfremt selve skulderleddet er ustabilt som følge af frakturen, og her vil det være en god idé at foretage CT-skanning i videst mulig omfang for at afsløre, om der er ledkongruens og om nødvendigt undersøgelse i fuld anæstesi.


Sidst opdateret 20. juni 2017


Forslag til rettelse

Hvis du synes noget skal rettes i denne artikel, kan du her foreslå en rettelse.