Giardia lamblia

Giardia lamblia eller Giardia intestinalis er en parasit der lever i duodenum og øvre ileum hvor den ofte giver anledning til intermitterende diarre og abdominalt ubehag. Der ses lavere optag af vitamin A og vitamin B12.

Den har lav prævalens i Danmark – men indføres af rejsende (ikke kun fra U-lande).

Den formerer sig ved tvedeling (dvs. ukønnet formering). Den erhverves ved at indtage cyster i vand eller fødevarer eller ved direkte kontakt med inficerede personer og genstande. Den kan også forekomme hos aber, svin og mus.

Behandling er metronidazol.


Sidst opdateret 19. maj 2023

Start a Conversation

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *