Zanosar

Sharing is caring

Zanosar er et cytostatikum der består af det aktive stof Streptozocin.

Virkningsmekanisme

Ikke kendt fuldt ud. Regnes som antibiotikum med alkylerende effekt, men hæmmer også enzymer involveret i DNA-syntesen. Cyklusspecifikt, men mest aktivt i sen G2-/M-fase. Speciel affinitet til endokrine pancreastumorer og carcinoider.

Bivirkninger

Kumulativ nyretoksicitet (husk kontrol af S-kreatinin og protein i urin). Nogen kvalme og opkastninger. Kun svag myelosuppression. Reversibel og svag glucose-intolerance. Reversibel leverpåvirkning.

Farmakokinetik

Streptozocin og metabolitter udskilles hovedsageligt renalt. Plasmahal-veringstiden er initialt ca. 5 minutter og ca. 60 minutter i slutfasen. Passerer stort set ikke til CNS.


Sidst opdateret 19. juni 2017